Leisure Ontwikkelfonds

Het Leisure Ontwikkel Fonds verstrekt leningen aan ondernemers met een plan voor Noord-Brabant. Het LOF heeft als missie om het vrijetijdsaanbod in de provincie Noord-Brabant te versterken om daarmee structureel meer bezoekers van verder weg aan te trekken die langer verblijven en meer besteden. Het fonds is primair gericht op het stimuleren van een bezoekbaar vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant.

De stakeholders in Noord-Brabant hebben als doelstelling om in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa te zijn, met een groei in de toeristische bestedingen en een groei in werkgelegenheid. Hier zijn drie doelstellingen op geformuleerd: meer bezoekers trekken (voor leisure activiteiten), de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (short break) en het merk Brabant versterken.

De bestedingen van de bezoekers in Brabant lopen voorlopig nog terug in vergelijking met andere Europese regio’s. Om dat tij te keren is het nodig om het meerdaags bezoek te stimuleren door de kwaliteit en de capaciteit te vergroten en het versnipperd vrijetijdsaanbod in samenhang te presenteren langs (inter)nationaal aansprekende thema’s.

Daarom heeft de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma dit, voor Nederland, uniek fonds in de leisure sector opgezet.

Heeft u een plan voor Noord-Brabant? Kijk dan snel op de website: www.lofbrabant.nl