Leisureloket

Gastvrij naar ondernemers
Het team van het Leisureloket Hart van Brabant helpt initiatief­nemers efficiënt en doeltreffend bij het realiseren van uwleisureplannen. Het Loket faciliteert Leisure-ondernemers met plannen voor nieuwvestiging, verplaatsing of uitbreiding. 

Samen kansen pakken! 
Naast de ondernemer focust het Leisureloket ook op een goede afstemming met en uitwisseling van informatie over lopende en nieuwe leisure-initiatieven. Tevens worden individuele initiatieven versterkt en met ondernemers gaan we op zoek naar innovatie en verbindingen. Initiatieven worden naar een hoger niveau getild. 

Werkwijze                  
Initiatiefnemers en gemeenten lichten het Leisureloket in over bovenlokale Leisureplannen. Het Leisureloket bespreekt nieuwe initiatieven en zorgt voor een totaaloverzicht. Het team gebruikt de Lei­sure Kansenkaart  als basis. Zo kan het Loket, samen met ondernemers en gemeenten, nieuwe product-marktcombinaties realiseren en verbindingen maken met andere initiatieven. Lees in de Brochure meer over het Leisureloket.

Wij helpen u verder!
Deel uw plannen met het Leisureloket. We helpen u graag verder!