Partners House of Leisure

Midpoint House of Leisure is het business en kennis center van de leisure industrie. Leisure ondernemers, onderwijs en overheid komen samen in het House of Leisure. Het is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich ontwikkelt tot het vlaggenschip van de Middenbrabantse leisure-ambitie. Het House of Leisure wordt gevormd door de partners die zich verbonden hebben aan elkaar. Zij werken samen en weten elkaar te vinden in een inspirerend programma. 

Partners van het House of Leisure hebben een streepje voor. Zij bevinden zich in het hart van de leisure sector en zijn als eerste op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Ontwikkelen en ontmoeten staan centraal. Het creëren van new business en het verstevigen van het netwerk zijn belangrijke basisvoorwaarden. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze Premium en Business Partners. Wilt u ook partner worden? Nodig ons uit voor een gesprek!