Marktonderzoek, consultancy, projectmanagement, communicatie

EMMA

EMMA biedt oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken van overheden, ngo’s, bedrijven en burgers. Op het snijvlak van beleid, communicatie en organisatie.

EMMA levert een bijdrage aan een land waar mensen prettig met elkaar samenleven. Nederland is een project. Een co-creatie van beleidsmakers, bestuurders en marktpartijen. Van stadsmakers en landschapsarchitecten, die samen bepalen hoe ons land eruitziet. Dutch design. Constant in beweging. Nu we met 17 miljoen zijn, staan we meer dan ooit op een kruispunt. Hoe zorgen we ervoor dat ons stedelijk gebied en ons buitengebied goed leefbaar zijn en blijven? Hoe zorgen we dat we de energietransitie waarmaken? Hoe zorgen we ervoor dat we burgers en belangengroepen betrokken houden bij onze maatschappij? Aan deze maatschappelijke vraagstukken wil EMMA een bijdrage leveren.

Een kleurrijk team

Kwaliteit begint bij een kritische houding. Wat is de vraag precies? Waarom wilt u dit? Is dit echt de beste oplossing? Dat soort vragen stellen onze onderzoekers, adviseurs en redacteuren in wisselende expertteams. EMMA-experts zijn historici, communicatiewetenschappers, sociologen, planologen, biologen, antropologen, criminologen, journalisten, bestuurskundigen, politicologen en filosofen. Een kleurrijk team zoals de samenleving zelf!

EMMA helpt organisaties antwoorden te vinden op maatschappelijke vraagstukken. De aanpak is maatwerk en verschilt per vraagstuk. De ene keer denken we een strategie uit of organiseren we een maatschappelijke dialoog. De andere keer maken we middelen, zoals een website, nieuwsbrief of jaarverslag.

Thema’s waar EMMA aan werkt zijn ‘stad & land’ en ‘buurt & binding’. Onze adviseurs werken aan stedelijke ontwikkelingsprojecten. De menselijke maat staat altijd centraal. We maken gebruik van de kracht die er in een wijk of gebied zit en halen op wat er speelt in de wijk of omgeving. Wij begeleiden de dialoog tussen bewoners en omgevingspartijen. Wij verbinden leisure met economie, leefbaarheid, wonen, werken en cultuur. En leggen de verbinding tussen het bestuurlijk- en straatniveau.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

Wij kijken ernaar uit om nieuwe samenwerkingen op te zetten met partners van House of Leisure rondom de thema’s leefbaarheid, de verbinding tussen stad & land en de rol van erfgoed in onze hedendaagse samenleving.

“We zijn ervan overtuigd dat wat er binnen én buiten de muren van organisaties gebeurt niet meer van elkaar te scheiden is.”

Contact

Floor Guldemond
06 4071 9380
guldemond@emma.nl

Hans Moors
06 4935 5872
moors@emma.nl

Website
www.emma.nl

Adres
Wijnhaven 88
2511 GA Den Haag