Factsheet

Why

Een aantrekkelijk leefklimaat vraagt om een sterk vrijetijdsaanbod. We werken aan de publieke ambitie om het vrijetijdsaanbod in Brabant te versterken en te verduurzamen.

Met het versterken van toonaangevend, onderscheidend leisure aanbod in Brabant dragen we bij aan nieuwe bedrijvigheid in de sector. We realiseren meer banen, meer bezoekers en een toename van de bestedingen in Brabant.

How

Midpoint House of Leisure is een ontwikkelingsorganisatie zonder winstoogmerk.

Samen met onze partners werken we vanuit Midpoint House of Leisure op een bevlogen wijze aan de leisure ambities van Brabant, namelijk het werken aan de versterking en verduurzaming van het leisure aanbod in Brabant en hiermee aan een aantrekkelijk leefklimaat.

What

We voeren projecten uit door initiatiefnemers te ondersteunen in de uitvoering van een goed en onderscheidend leisure plan.

Die ondersteuning bieden we met producten en diensten zoals het Leisure Ontwikkelfonds, de House of Leisure Kansenkaart, de inzet van expertteams, startup ondersteuning en het Leisure Pitchpodium.

Strategie

Vanuit Midpoint House of Leisure versnellen we in samenwerking met ons partnernetwerk de ontwikkeling en innovatie van de leisure sector in Brabant en dragen wij bij aan de strategie van Midpoint Brabant Leisure.

We zoeken in de versterking van het aanbod naar de juiste balans tussen urban leisure, experience leisure en slow leisure. We geven ondersteuning aan projecten en activiteiten die bijdragen aan deze versterking én die aansluiten op de thema’s duurzaamheid, innovatie en arbeidsmobiliteit.

Partnernetwerk

De partners van Midpoint House of Leisure onderschrijven onze ambitie en visie. Zij dragen deze samen met ons uit. Naast een ambassadeursrol, zijn zij actief betrokken en leveren een bijdrage aan de realisatie van de gestelde ambities en doelen. Het partnernetwerk zorgt voor een versnelling in het realiseren van onze doelen.

Rollen

Afhankelijk van de uitgevoerde activiteit nemen we als Midpoint House of Leisure de rol aan van netwerkregisseur, projectleider, onderzoeker of kritische vriend.


Deel deze pagina