Helicon Leerjaar 3.2

Helicon
Leerjaar 3 (2e stage)

april – juni
5 weken – 5 dagen pw

Wat voor soort stage is het?

Specialiseren en aansturen

Wat voor soort stageopdrachten?

Zelfstandige activiteit organiseren


Contact/beoordelingsmomenten

Examinator + gecommiteerde bezoeken activiteit die door studenten georganiseerd wordt

Wanneer en waar kunnen organisaties zich melden?

februari-maart

Yoni Herberigs
y.herberigs@helicon.nl


Waar moet het stagebedrijf aan voldoen?

Minimaal aantal medewerkers?

x

Minimaal aantal uur stagebegeleiding?

x

Minimaal aantal jaar ervaring stagebegeleidster?

x

Erkend leerbedrijf?

x

Overige criteria

Erkenning voor 26009 adviseur duurzame leefomgeving nodig