Het wordt natter Het wordt natter Het wordt natter

Ondernemersevent Een Gezond Leisureklimaat 2018

De klimaattrends het wordt warmerhet wordt droger en het wordt natter doen ons beseffen dat in Hart van Brabant werk aan de winkel is om voor de toekomst een gezond leisureklimaat te creëren. Hoe kun je de klimaatverandering omzetten in kansen voor jouw recreatiebedrijf? Hoe nut je die marketingtechnisch uit om meer gasten te krijgen?

Als onderdeel van het thema Een Gezond Leisureklimaat organiseren we dit jaar een ondernemersevenement bij Event Center Beekse Bergen, specifiek voor de recreatieondernemers in de regio Hart van Brabant. Daarmee bereiken we dat zij en de betrokken partners zich meer bewust worden van de klimaatverandering en de effecten ervan voor hun recreatieonderneming. Vooral krijgen ze praktische handvatten aangereikt om concreet en toekomstbestendig erop in te kunnen spelen. Het Ondernemersevent Een Gezond Leisureklimaat is op maandag 12 november bij Event Center Beekse Bergen.

Ambassadeur Helga van Leur

We zijn ontzettend trots dat Helga van Leur ambassadeur is van Een Gezond Leisureklimaat. Onder haar motto ‘Je hebt vandaag zelf morgen in handen!’  maakt ze de bezoekers aan het evenement ‘warm’ om met hun bedrijf een volgende stap te zetten naar een zonnige en duurzame toekomst.

Advies en tips

In kleine groepen geven verschillende experts en ervaren ondernemers onder meer advies en tips rondom duurzaam bouwen, hoe om te gaan met water op je bedrijf of geven een rondleiding op het nieuwe Safari Resort Beekse Bergen om te zien hoe Libéma met dit thema omgaat.

Beurs

Na de kennissessies kunnen de bezoekers over een beurs wandelen. Hier staan leveranciers van producten en diensten die bijdragen aan klimaatadaptatie en klimaatmitigatie. Ze kunnen hun producten c.q. diensten introduceren en demonstreren. Vooral willen we dat ze de ondernemers enthousiast krijgen en adviseren om met hun product aan de slag te gaan.

Aanmelden voor het event

Programma en aanmelden

Samenwerkende partners

  • IVN
  • Waterschap De Dommel
  • Waterschap Brabantse Delta
  • Provincie Noord-Brabant
  • Regio Hart van Brabant

Meer informatie?

Wil je meer weten over het ondernemersevent? Neem dan contact op met Nicole van Hoof via e-mail nicolevanhoof@midpointbrabant.nl

Deel deze pagina