Over Midpoint House of Leisure

Samen met netwerkpartners werken we vanuit Midpoint House of Leisure op een bevlogen wijze aan de leisure ambities van Midpoint Brabant: de versterking en verduurzaming van het leisure aanbod in Brabant en hiermee aan een aantrekkelijk leefklimaat.

We dragen bij aan nieuwe bedrijvigheid in de sector en daarmee aan meer banen, meer bezoekers en een toename van de bestedingen in Brabant. We versnellen de ontwikkeling en innovatie van de Brabantse leisure sector met verschillende activiteiten en diensten.

We ondersteunen initiatiefnemers met een goed en onderscheidend leisure plan dat aansluit op de thema’s duurzaamheid, innovatie en arbeidsmobiliteit. Die ondersteuning bieden wij met diensten zoals het Leisure Ontwikkelfonds, de House of Leisure Kansenkaart en de inzet van Expertteams. Afhankelijk van de uitgevoerde activiteit nemen we de rol aan van netwerkregisseur, projectleider, onderzoeker of kritische vriend.

Leefbare Omgeving, een aantrekkelijk leefklimaat vraagt om een sterk vrijetijdsaanbod

De stad speelt een belangrijke rol in onze maatschappij, we wonen er, werken er en recreëren er. Naar verwachting woont in 2050, 70% van de wereldbevolking in de stad. De toename van de (stedelijke) bevolking legt, samen met de effecten van klimaatverandering, een grote druk op de leefbaarheid in de omgeving.

De gezonde en slimme omgeving gaat over de juiste balans tussen wonen, werken, en recreëren, waarbij er een goede verhouding is tussen een stad en het buitengebied die klimaat bestendig zijn, sociaal en cultureel aantrekkelijk zijn en waar men gezond oud kan worden.

Met het versterken en verduurzamen van het leisure aanbod dragen we bij aan diversiteit van het leisure aanbod en hiermee aan een aantrekkelijk leefklimaat. We werken daarbij aan een mooie balans tussen Slow Leisure, Urban Leisure en Experience Leisure, waarbij we ons richten op zowel toeristen als inwoners.

Smart Leisure

Wij werken aan een slimme en duurzame leisure sector

Lees verder

Een Gezond Leisureklimaat

Wij werken aan klimaatbestendige leisure sector

Lees verder

Arbeidsmobiliteit

Wij werken aan beweging en groei in de leisure arbeidsmarkt

Lees verder

Deel deze pagina