Markteffect

Markteffect kent een rijke historie aan marktonderzoek trajecten binnen het domein Leisure. We werken o.a. voor dag- en verblijfattracties, publieke- en private instanties, ontwikkelingsmaatschappijen, culturele instellingen, kennisinstellingen, projectontwikkelaars, vastgoed en voor het innovatieve MKB. Attractiepunten, Evenementen/festivals, Cultuur en beleidsmakers.

Expertise in duurzaam en hoogwaardig onderzoek

Door onze jarenlange expertise leveren we duurzaam en hoogwaardig onderzoek. Met meer dan 35 kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes brengen we onze opdrachtgevers bruikbare inzichten. We streven naar verbinding in beleving door de wisselwerking tussen conceptontwikkeling, onderzoek & marketing vorm te geven in flexibele teams. Deze teams voegen de disciplines van onderzoek, imagineering, marketing, leisurestudies en organisatiekunde samen.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

Binnen veel vraagstukken die binnenkomen bij House of Leisure speelt marktonderzoek een belangrijke rol in het verschaffen van relevante inzichten. Markteffect denkt graag mee over hoe zulke inzichten op de juiste wijze kunnen worden vergaard via hoogstaand kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Tevens zoeken we graag continu de wisselwerking met de dienstverlening van andere partners binnen House of Leisure.

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?”

Albert Einstein

Contact
Hans de Jong
06 2856 9923
h.dejong@markteffect.nl 

Website
www.markteffect.nl

Adres
Schimmelt 46
5611 ZX Eindhoven