Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant stáát voor Brabant en opereert vanuit 4 kernwaarden: verbindend, doortastend, vernieuwend en betrouwbaar.

In het belang van Brabant en de Brabanders neemt de provinciale organisatie initiatieven en werkt samen met overheden, bedrijven en instellingen om maatschappelijke vragen op te lossen. Zo ook op het gebied van klimaatverandering. Omgaan met klimaatverandering betekent omgaan met onzekerheden, verschillende tijdschalen en complexe uitdagingen.

Onzekerheid over hoe de verandering zal verlopen, betekent dat we werken met een set klimaatscenario’s met een vrij grote bandbreedte. De lange periode waarin de verandering zich voltrekt, betekent dat we schakelen tussen korte en lange termijn acties. De complexiteit van de uitdaging vraagt om integraal werken in een groot netwerk van betrokken partijen.

Als provincie hebben we binnen ons regionale netwerk op verschillende plekken toegevoegde waarde en spelen we een cruciale rol. Het gaat daarbij om het leveren van een aantal ‘basisvoorzieningen’ voor leren (monitoring en evaluatie), delen (van kennis en ervaringen) en stimuleren (van concrete acties).

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

Zoals ook in het Provinciaal Milieu en Waterplan (PMWP) en in de Omgevingsvisie staat verwoord,  willen we de klimaatopgaven niet afwentelen naar elders of later, gaan we uit van het voorzorgsbeginsel, omdat voorkomen vaak beter (en goedkoper) is dan genezen, streven we naar een robuuste en daarmee duurzame aanpak en geloven we dat iedereen aan zet is, omdat de oplossing niet enkel bij de overheid ligt.

De provincie Noord-Brabant is partner van het Midpoint House of Leisure omdat zij regionale partners verenigt die een belangrijke rol kunnen vervullen, niet alleen bij directe uitvoering van concrete projecten, maar ook omdat zij bewustzijn en gedragsverandering op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie kunnen stimuleren bij een groot publiek.

“We geloven we dat iedereen aan zet is, omdat de oplossing niet enkel bij de overheid ligt!”

Contact
Monique van Kempen
06 5279 4022

Website
https://www.brabant.nl
https://www.milieuwaternb.nl

Adres
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant