specialist in sporten, bewegen en spelen binnen slow leisure

SSNB

SSNB zorgt voor voorzieningen en programmering op het gebied van sporten, bewegen en spelen zijn onmisbaar voor een gezonde, prettige woon-, werk- en leefomgeving.

De ondernemende professionals van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) zetten zich als kennispartner en verbinder in voor een gezond en veerkrachtig Brabant. We werken samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur. Met als doel zoveel mogelijk mensen aan het sporten en bewegen te krijgen en zo ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Want sporten en bewegen is universeel, gezond, zorgt voor plezier, het is laagdrempelig en verbindt! We zijn een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk die gaat voor maatschappelijke winst door de inzet van sport en bewegen.

Specialisatie SSNB

SSNB is specialist op het gebied van sporten, bewegen en spelen binnen slow leisure. SSNB biedt ervaren projectleiders en/of adviseurs als het gaat om:

  • Leefbaarheidsvraagstukken in dorpen, wijken en kernen waar een sportaccommodatie of sportpark onderdeel uitmaakt van het gebied waarop de gebiedsontwikkeling betrekking heeft.
  • (Her)inrichtingsvraagstukken sport- speel- en beweegvoorzieningen in dorpen en wijken.
  • Multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte in de directe omgeving van een leisure locatie, die kansen biedt voor sporten, bewegen en/of spelen.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

De combinatie leisure en sporten, bewegen en spelen moet veel beter worden benut en vormt in onze ogen een belangrijke succesfactor voor het woon-, werk,- leef- en vestigingsklimaat in Brabant. Daarom is SSNB partner van Midpoint House of Leisure. Beide partijen vullen elkaar goed aan op het gebied van expertise en netwerk en samen zijn we in staat om nog beter in te spelen op wensen en behoeften van (potentiële) opdrachtgevers.

“Al 40 jaar kennispartner en verbinder voor een gezond en veerkrachtig Brabant.”

Contact
Brigitte Musters
088 246 8111
info@ssnb.nl

Website
www.ssnb.nl

Adres
Torenallee 3
5617 BA  Eindhoven