TipsGever

Projecten, Training & Advies

TipsGever

TipsGever is het bedrijf van freelance ondernemer Nicole van Hoof.

Waar TipsGever voor staat? Nou, voor het geven van praktische handvatten. Niet alleen in mijn trainingen maar ook binnen projecten.

Projectmanager Groene Projecten

Als projectmanager sta ik voor actie; ambitieuze plannen opknippen in hapklare brokken en dan samen aan de slag. Bijvoorbeeld bij het project Een Gezond Leisureklimaat waarin we zorgen dat de recreatiesector klimaatproof wordt. Of als het gaat om het vergroenen van bedrijventerreinen. Tijdens bijvoorbeeld een ‘Safari Water en Groen’ overtuig ik ondernemers dat groen niet alleen goed is voor het klimaat, maar ook zorgt voor het aantrekken van personeel. Dus overtuigen om klimaat-maatregelen te nemen vanuit het oogpunt van voordelen voor de ondernemer. Dat werkt in mijn ogen.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

Ik ben partner van House of Leisure omdat ik juist binnen dit huis ondernemende mensen ontmoet waarmee ik samen echt stappen kan zetten in duurzaamheid.

“Ik werk graag voor en met ondernemende mensen waarmee ik ook nog kan lachen. Want samen met plezier werken is volgens mij de sleutel tot succes!”

Contact
Nicole van Hoof
06 2088 9593
Nicole@tipsgever.nl

TipsGever