Droge voeten & schoon water

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant.

Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

Waterschap Brabantse Delta is partner van House of Leisure om samen met de Regio Hart van Brabant natuur- en waterdoelstellingen te realiseren. Daarmee werken we aan schoon water voor de natuur, de landbouw en voor de inwoners en recreanten. De leisuresector profiteert hiervan.

“Samen spelen we in op de gevolgen van klimaatverandering!”

Contact
076 564 1000

Website
www.brabantsedelta.nl

Adres
Bouvignelaan 5
4836 AA Breda

Waterschap Brabantse Delta