Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel

Water is overal. Het is om van te genieten en ook noodzakelijk om te kunnen leven.

Waterschap De Dommel werkt dagelijks aan beheer en onderhoud van beken en sloten. Plus het zuiveren van het afvalwater. We zorgen voor een mooie en duurzame leefomgeving. We kunnen dit niet alleen, en willen het graag samen doen met inwoners, bedrijven, agrariërs en anderen in ons gebied.

Waarom ben je partner van Midpoint House of Leisure?

De leisuresector speelt een belangrijke rol in de inrichting, het beheer en de beleving van deze regio. We gaan daarom graag op zoek naar nieuwe mogelijkheden om samen te werken aan wateropgaven en een klimaatrobuuste regio die daarmee ook een meerwaarde oplevert voor de leisure bedrijven, recreatieve mogelijkheden en een aantrekkelijk landschap.

“Samen werken we aan een klimaatrobuuste regio!”

Contact
0411 618 618

Website
www.dommel.nl

Adres
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Waterschap De Dommel