Nieuws

Coöperatie Van Goghorganisaties in Brabant

Coöperatie Van Goghorganisaties in Brabant

Drie Brabantse organisaties hebben een overeenkomst getekend om samen te werken in de communicatie over de legacy van Van Gogh in Brabant. De ondertekenaars willen de economische, culturele, sociale en natuur- en landschapskwaliteiten van Brabant versterken met Vincent van Gogh als gids en inspirator.

Van Gogh als gids en inspirator

De initiatiefnemers verklaren dat het dragen van de naam van de kunstenaar niet vrijblijvend is. Dit vraagt om respect voor zijn nalatenschap en lef als het gaat om het maken van keuzes in de werkwijze. Met Van Gogh als gids en inspirator wordt er vanuit gedeelde waarden gewerkt. De organisaties zijn voornemens binnen een jaar een coöperatie op te richten waar ook andere Brabantse partijen zich bij aan kunnen sluiten. Zo willen ze hun gedeelde waarden en een zorgvuldige manier van werken met en communiceren over de legacy van Van Gogh bewaken en duurzaam uitdragen.

Grote iconische waarde voor Brabant

Bert van der Els (voorzitter Van Gogh Sites Foundation) is blij met dit initiatief; “Het is een ogenschijnlijk kleine stap, maar met een grote doorwerking in het verankeren van de iconische waarde van Vincent van Gogh voor een breed scala aan maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant.”

Zorgvuldigheid en kwaliteit

De medeondertekenaars Erik de Ridder (als vervanger van Yvo Kortmann) en Jan Post, beiden namens Van Gogh Nationaal Park, en Fons Jurgens namens Van Gogh Homeland Experience hebben uitgesproken dat ze op korte termijn expertise in zullen zetten voor de volgende stap. Alle partners onderschrijven het grote belang van een zorgvuldige borging van de kwaliteit van het gebruik van de naam van Van Gogh in Brabant. Het is de verwachting dat een coöperatie een gezamenlijk merk gaan beheren en de bewaking daarvan voor de samenwerkende Brabantse organisaties zal coördineren.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie over het project Van Gogh Homeland Experience? Neem contact met ons op via info@houseofleisure.eu of tel. 06-82578506 (Joost Melis – Directeur House of Leisure).