Nieuws

Cross-over tussen Smart Leisure en Smart Mobility

Cross-over tussen Smart Leisure en Smart Mobility

Maatwerk in de regio Hart van Brabant

De cross-over tussen smart Leisure en smart mobility is een feit! Vanuit de regionale leisure opgaves van het Midpoint Smart Leisure programma mogen wij deel uitmaken van het werkpakket smart mobility 2021 van Regio Hart van Brabant! We kijken uit naar de samenwerking en op naar nieuwe inzichten en toepassingen!

Het werkpakket smart mobility 2021 van Regio Hart van Brabant is bekend. Dit pakket bestaat uit zes mobiliteitsprojecten die bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio voor personen, slimme logistiek en toerisme. Het totale werkpakket bedraagt circa 1,7 miljoen euro.

Zes projecten

  1. Ontsluiting data voor toepassing in use cases (Parkeerverwijssysteem Oisterwijk)
  2. Multimodale goederenstromen (Slimme haven)
  3. Logistieke ontkoppelpunten – Retourlogistiek
  4. Stimuleren deelmobiliteit – focus Tilburg (gedrag/werkgeversbenadering, autogebruik/-bezit bij nieuwbouwlocaties)
  5. Prioriteit actieve mobiliteit (iVRI’s fietsers – snelfietsroute Tilburg/Waalwijk)
  6. Smart Leisure (bereikbaarheid toeristische locaties)

De regiogemeenten, het bedrijfsleven en SmartwayZ.NL financieren dit samen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de website van SmartwayZ.NL of neem contact met ons op via info@houseofleisure.eu.