Exodus Burned

Exodus Burned

Leisure Ontwikkel Fonds steunt Exodus Burned met een lening.

Exodus Burned is een bijzondere Virtual Reality (VR) game, die een brug slaat tussen sport, vitaliteit en gaming. Waar gamers normaliter handen en polsen bewegen om een spel te spelen, fungeert in Exodus Burned het gehele lichaam van de gamer als controller. Het spel wordt gespeeld in Active Esports Arena’s, waarvan de eerste recent in Eindhoven is geopend, of tijdens mobiele events via het 5G netwerk. 

Wat is Exodus Burned?

Exodus Burned is ontwikkeld door Pillow’s Willow VR Studios BV. Peter Kortenhoeven, creative director, vertelt: “De combinatie van VR gaming en vitaliteit is uniek en is een nog niet geclaimde categorie binnen de Esports. Door middel van VR game Exodus Burned worden (jonge) mensen en teams gestimuleerd om meer te bewegen. Voor het concept is ook vanuit de grote topsportclubs interesse: zo is de eerste van twee door het LOF Brabant medegefinancierde Active Esports Arena’s in samenwerking met voetbalclub PSV tot stand gekomen. Meerdere internationale topsportclubs hebben zich inmiddels gemeld en tonen interesse in het concept.” 

Meer informatie

Meer informatie over Exodus Burned vind je op hier.

Wil jij ook hulp bij je project of met de financiering? Neem contact met ons op via info@houseofleisure.eu.