Gassel Experience Paviljoen

Gassel Experience Paviljoen

Een paviljoen ter ere van de grondlegger van de landschapsschilderkunst

In het kader van “Lucas Gassel 450 jaar Helmond” wil Stichting Lucas Gassel Helmond een Gassel Experience Paviljoen realiseren. Voor deze realisatie is House of Leisure gevraagd om het ambitieniveau van dit inspirerende concept te onderzoeken.

Wie was Lucas Gassel?

Lucas Gassel, geboren in Helmond in 1490, was een meesterschilder van landschappen. Gassel is een bekende en succesvolle schilder in de zestiende eeuw, ook wel bekend als ‘de Brabantse Gouden Eeuw’. Kort na zijn dood in 1568/69 wordt hij als landschapsschilder vermeld in verschillende prominente kunsthistorische bronnen. Daarmee behoort Gassel tot een select groepje van bij naam bekende, vroege beoefenaars van het landschapsgenre in de Nederlanden.

Wat is het doel van de Gassel Experience Paviljoen?

Het doel is een paviljoen te creëren nabij de bestaande Kasteel-traverse, waarin een introductie wordt gegeven op Gassel en het prille begin van de landschapsschilderkunst in de zestiende eeuw met Gassel als grondlegger van dit genre.

Voor de realisatie van het paviljoen worden de volgende uitgangspunten onderzocht:
–  De Traverse gebruiken/verhullen
–  Beleefbaar vanaf de weg
–  Concept is voort te zetten in landschapsarchitectuur van de kasteeltuin
–  Verwijzing naar landschap(schilderkunst) van Gassel
–  Wisselend bruikbaar voor Helmondse partijen

Samenwerkende partners

Als partners van House of Leisure hebben Buro Duif en Urban Jazz dit project uitgevoerd. Momenteel wordt hard gewerkt aan een eventueel vervolg van dit onderzoek.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project of andere projecten van House of Leisure? Neem dan contact op via info@houseofleisure.eu.