Gebiedsvisie de Zandmeren

Gebiedsvisie de Zandmeren

Ontwikkeling gebiedsvisie op de Zandmeren

Toelichting op het project De Zandmeren.

Wij, van Urban Jazz, zijn in het vorige najaar gevraagd een inrichtingsplan te maken voor een terrein in het recreatiegebied De Zandmeren in Kerkdriel. Na wat doorvragen op wat precies de opdracht zou moeten zijn is het uitgegroeid naar een visie voor het gehele recreatiegebied. Deze hebben we eind vorig jaar na een ontwerpproces met de gemeente en ondernemers opgeleverd. 

De visie bestaat uit drie niveau’s:

I.        Een onderscheid in zones met een eigen (leisure)functie en daarbij behorende doelgroepen. Te weten ‘De haven’ (havenactiviteiten, nautische bedrijvigheid en meerdaagse verblijfsrecreatie), een ‘Experience-area’ (experience-leisure op het water, strand en in het bos), een ‘Park en strandgebied’ (sport, spel en verblijfsplekken voor jong en oud) en ‘De landtong’ (cultuur, natuur en verblijfsplekken voor rustzoekers).

II.        Het benoemen van 11 specifieke/concrete ontwikkelingen (toegangspoort met infopunt, verplaatsen botenhelling, verplaatsen aanlegplaats partyboot, trekpont, drijvende vakantiewoningen, watersporthal, indoor recreatiegebouw, verbinding over het water, bijzonder speelobject/uitkijktoren, evenemententerrein en een eyecatcher langs de Maas).

III.        Het bepalen van de hoofdstructuur voor de infrastructuur en het positioneren van de parkeervoorzieningen daarin. 

Nu staan we voor een nadere uitwerking van de visie. Een van de eerste stappen die we gaan zetten is om in gesprek te gaan met enkele externe partijen om de kaders te onderzoeken (bijv. Rijkswaterstaat, de Maasregisseur, het RBT) Ze willen ook graag in gesprek met House of Leisure. Ze hebben behoefte aan duidelijkheid over de mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling en exploitatie van recreatiegebieden in algemene zin en in het bijzonder het opzetten van een zelfstandige entiteit binnen de ambtelijke structuur voor de financiële stromen (bijv. pacht) ten aanzien van leisure- en sportvoorzieningen. 

We willen daarom graag op korte termijn met de relevante partners aan tafel om te kijken wat House of Leisure hierin kan betekenen.

Geïnteresseerd?

Wil je graag deelnemen aan de sessie of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@houseofleisure.eu