Nieuws

Water verbindt ons allemaal in de regio

Water verbindt ons allemaal in de regio

Een samenwerking van acht Brabantgemeenten, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en drinkwaterbedrijf Brabant Water.

Sinds 2013 werken acht Hart van Brabantgemeenten, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel en drinkwaterbedrijf Brabant Water samen aan het waterbeheer in de regio. In 2020 liep de samenwerking af: een goed moment om terug te blikken op de afgelopen acht jaar en vooruit te kijken naar de toekomst. 

Dat doen we met vier leden van de werkeenheid: Petra Mackowiak (Tilburg), Henri van Wylick (Waterschap De Dommel), Mathijs Vromans (Goirle) en Oscar van Rijn (Dongen).

De werkeenheid Doelmatig Waterbeheer is een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten (Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk), drinkwatermaatschappij Brabant Water en waterschappen De Dommel en Brabantse Delta. Samen werken zij aan goed waterbeheer, zodat we verzekerd zijn van droge voeten en schoon drinkwater.

Samen werken aan water

Tot de start van de werkeenheid Doelmatig Waterbeheer in 2013 werd er op het gebied van waterbeheer nauwelijks samengewerkt, op een enkel riolerings- en rioolwaterzuiveringproject na. Petra: “Eigenlijk is het vreemd dat er tot die tijd geen contact was, want het watersysteem is niet aan grenzen gebonden. Als je ergens op een knop drukt, dan heeft dat een effect verderop in het gebied.” 

De samenwerking die in 2013 startte was dus logisch, maar het was in het begin wel zoeken volgens Henri: “Iedereen had zijn eigen winkeltje en runde dat op zijn eigen manier heel goed. Je buren en de mensen daar kende je amper. Maar doordat we bij elkaar gingen zitten, zagen we ineens ook hoe anderen dat deden. Dat bleek toch best wel handig!”

Het geheim van het succes

In de tien jaar dat de gemeenten en waterschappen gezamenlijk sindsdien optrekken, hebben ze mooie resultaten geboekt. Wat is het geheim van dat succes? Daar hebben ze wel hun ideeën over. Mathijs: “Het belangrijkste wat de samenwerking heeft opgeleverd, is de eenheid die we hebben. We werken aan hetzelfde en lopen daarbij allemaal tegen dezelfde uitdagingen aan, dat schept een band.“ 

Henri vult hem aan: “We werkten ook veel bottom-up, er heeft zelden een bestuurder gezegd wat we moesten doen. Daardoor pakten we snel dingen op die misschien niet de bedoeling of vooraf bedacht waren, maar die we wel nodig vonden en waarvoor je alleen de capaciteit niet had. Samen doe je dat dan wel.” Dat herkent ook Oscar: “Ik steek er 200 uur in, en ik krijg er 2000 uur voor terug. Voorheen ging er ook regelmatig landelijk beleid langs me heen, nu hebben we elkaars ogen en oren en komt het wel tot me.”

Petra: “Uiteindelijk heeft het allemaal met vertrouwen en respect te maken. We zijn open naar elkaar toe over waar we mee bezig zijn en waar we tegenaan lopen. We hebben daarbij allemaal een bepaalde mate van autonomie behouden. Het is bij ons niet ‘gij zult’, je hoeft regionaal opgeleverde producten niet te gebruiken. Dat niet-dwingende onderscheidt ons ook van andere regio’s, en misschien zorgt dat er wel voor dat we zoveel hebben bereikt.” 

Water verbindt

In de loop van de jaren hebben de leden van de eenheid hun werk wel zien veranderen. Oscar: “We werden als rioleurs bij elkaar gezet. Inmiddels hebben we het niet meer alleen over riolering, maar zien we een duidelijke verschuiving richting klimaatverandering en aanpassing daaraan.” Die flexibiliteit herkent Petra ook: “We hebben altijd verbreding gezocht als dat nodig was. Er ligt een samenwerkingsovereenkomst, maar we  zijn er nooit aan gebonden geweest. Voor mij is dat een papieren iets dat we in de kast hebben opgeborgen.”

Ondanks alle veranderingen, benadrukt Henri ook de continuïteit: “De opgaven waar we voor staan zijn veranderd, de bestuurders zijn veranderd, en wij zijn eigenlijk de constante factor. We kennen elkaar inmiddels goed en weten wat we aan elkaar hebben. Water verbindt ons. Dat geldt voor de gemeenten en de waterschappen, maar ook voor de bestuurders, managers en uitvoerende collega’s. Dat maakt de samenwerking zo sterk.”

De toekomst van de samenwerking

Hoe kijken de leden naar de toekomst van de Werkeenheid? Henri: “We zijn om een banale reden ontstaan: er moest bespaard worden. Maar als je nu kijkt wat het ons heeft opgeleverd, dat kun je niet in besparing of in geld uitdrukken.” Ook Oscar ziet voldoende reden om door te gaan: “We delen kennis en ervaring, maar het is vooral samenwerken met de nadruk op werken. We moeten elkaar ook met nieuwe thema’s blijven vasthouden, helpen en inspireren.”

Op dit moment valt de werkeenheid nog niet formeel onder Regio Hart van Brabant, maar dat wordt wel aan gewerkt. Petra: “We kunnen dan ook aansluiten bij bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatverandering binnen de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Wat wij doen kan daar een bijdrage aan leveren.” Mathijs besluit: “Iedereen binnen de werkeenheid levert nu al een belangrijke bijdrage aan klimaatbeleid, en we komen nog voor leuke uitdagingen te staan. Doorgaan is dus belangrijk, maar ook gewoon gezellig!” 

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over de Werkeenheid Doelmatig Waterbeheer.