Nieuws

Charitas in tijdschrift Blauwe Kamer

Blauwe Kamer schrijft over Charitas

Tijdschrift voor actuele projecten en ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en architectuur.

Het tijdschrift Blauwe Kamer heeft aandacht besteed aan het House of Leisure project Kloostercomplex Charitas. Het tijdschrift schrijft over actuele projecten en ontwikkelingen op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en architectuur.

En dit is de tekst van het artikel.

AUTEURS
Martijn Loonen en Sandra Smits
HAS Hogeschool Den Bosch

PROJECT
Kloostercomplex Charitas

OPLEIDING
Landschapsontwerp

BEGELEIDING
Norbert Schnell, Joost Melis, Ben ten Hove, Jan-Hein Biemans en Sander Boon

Volgens de leer van de heilige Franciscus voorzagen de zusters van Charitas armen, ouderen, zieken en hulpbehoevende mensen uit de omgeving van zorg en verpleging. Dit deden zij jarenlang vanuit het Franciscanessen van Charitas-klooster, een markant gebouw aan de Waterstraat in Roosendaal. Franciscus’ leer is gericht op eenvoud, spaarzaamheid en liefde voor alle wezens. De ambitie bij de herontwikkeling van het voormalige Charitas-klooster was om juist deze zorgzaamheid een passende plek te geven in de huidige tijdsgeest. Die zorgzaamheid is vertaald naar het creëren van een leefgemeenschap die gericht is op samenleven. Bewoners worden gestimuleerd zich met elkaar te verbinden, met elkaar te delen en zorg te dragen voor elkaar. Nieuwe appartementen binnen het klooster zijn levensloopbestendig ingericht. En er wordt een gezonde leefomgeving gecreëerd waarin duurzaamheid en natuurinclusiviteit centraal staan.

Voor de tuinen rond het klooster zijn voor typen flora en fauna vestigingsvoorwaarden opgesteld om de natuurlijke omgeving zo goed mogelijk te stimuleren. Aan de hand van deze voorwaarden is een terreinontwerp opgesteld dat een grote diversiteit aan flora en fauna kan herbergen. In het ontwerp zijn bijvoorbeeld de hoge hagen achter in de tuin behouden, maar er komen ook een moestuin, een fruitboomgaard, bloemrijke siertuinen en kassen. In lijn met het samenbrengen van bewoners en omgeving zijn deze terreinonderdelen grotendeels openbaar toegankelijk. Verder blijven historische elementen behouden. De begraafplaats, kapellen, fluisterbankjes en de Lourdesgrot zijn in het ontwerp opgenomen.

Meer informatie

Meer informatie over de Blauwe Kamer vindt u op hun website. Maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via info@houseofleisure.eu.