Onderzoek en strategie

Veel trajecten binnen House of Leisure bevatten een onderzoek component. Onderzoek geeft noodzakelijke inzichten in aspecten als markt, concurrentie, doelgroep, gedrag, klanttevredenheid. Gewapend met die inzichten ontwikkelen wij creatieve en praktische strategieën om bedrijfsdoelen te realiseren.

Inzichten uit onderzoeken bieden zowel op operationeel als strategisch niveau relevante input om opdrachtgevers op de juiste manier te adviseren. House of Leisure beschikt daarbij over onderzoek expertise en kan binnen elk proces adviseren over een maatwerk aanpak. Hierbij kunnen alle vormen van onderzoek aan bod komen, zowel kwantitatief als kwalitatief marktonderzoek en type onderzoek als haalbaarheidsonderzoek, behoefteonderzoek, naamsbekendheidonderzoek en doelgroepenonderzoek.

Sturen op basis van harde feiten in plaats van aannames.

Smart Mobility

Optimalisering van de mobiliteitscapaciteit in het vrijetijdsdomein

Herontwikkeling | fase 3

Klooster ‘Franciscanessen van Charitas’

Met het herontwikkelen van het Franciscanessen van Charitas klooster wil House of Leisure het gedachtengoed van de zusterorde weer in glorie herstellen.

Leisure Upsell Promoter

Bijverkoop is belangrijk voor een organisatie. Waarom? Het vergroot de omzet, omdat de waarde van de klant wordt vergroot.

Leisure Belevingsmonitor

Tevreden klanten zijn belangrijk voor een organisatie. Waarom? Tevreden klanten besteden meer, komen vaker terug en activeren anderen om ook een bezoek te brengen.

Van Gogh Homeland Experience

Het concept van De Experience betreft iconische landmarks die een bijzondere beleving voor jong en oud bieden, op meerdere locaties in Brabant.

Herontwikkeling | Fase 2

Klooster ‘Franciscanessen van Charitas’

Met het herontwikkelen van het Franciscanessen van Charitas klooster wil House of Leisure het gedachtengoed van de zusterorde weer in glorie herstellen.

Herontwikkeling

Religieus Erfgoed in Oosterhout

Binnen gemeente Oosterhout staan een aantal religieuze panden die snakken naar een invulling die past bij dergelijke gebouwen.

Jachthaven Zwaaikom in Oosterhout

Gemeente Oosterhout heeft House of Leisure gevraagd om de gebruiksmogelijkheden van de jachthaven “Zwaaikom” in Oosterhout te verkennen.

WasteWorld

Zeven partners van House of Leisure werken aan een uniek leisure concept: themapark WasteWorld.

Fort Isabella

House of Leisure werkt aan een landmark om de aantrekkingskracht van dit gebied in ontwikkeling te versterken.

Van Gogh National Park

Samen met partners in het House of Leisure onderzoeken we de haalbaarheid en realisatie van het Van Gogh National Park.

Leisure Pressure Cooker

In een kort tijdsbestek wordt je initiatief of planontwikkeling gescand en beoordeeld door een speciaal samengesteld expert team.

Leisure Expertteam

Voor elk vraagstuk wordt een passend expert team samengesteld vanuit het partnernetwerk van House of Leisure.

Leisure Kansenkaart

In één oogopslag checken of je leisureplan of concept kans van slagen heeft in een stad of regio.

Galvanitas

Dit typische House of Leisure project begon met het onderzoeken van de kansen van het gebied met de House of Leisure Kansenkaart.