Ontwikkeling Smart Leisure Programma Midpoint Brabant

Ontwikkeling Smart Leisure programma

Leisure for a Better Society

House of Leisure heeft een nieuw Smart Leisure programma geschreven in opdracht van Midpoint Brabant voor 2021-2024. House of Leisure is een uitvoeringsorganisatie die dit programma de komende jaren samen met de partners zal gaan uitvoeren. De visie ‘Leisure for a Better Society’ staat centraal in het nieuwe programma. Het programma is geschreven in co-creatie met de partners van House of Leisure om genoeg draagvlak en bewustwording te creëren.

Sinds 2012 zet Midpoint Brabant met het Smart Leisure programma in op destinatieontwikkeling om meer bezoekers naar onze regio (provincie) te trekken en hen de kracht en de kwaliteit van (Midden-)Brabant te laten ervaren. Meer bezoekers die langer (ver)blijven en meer besteden, betekent, naast versterking van de Brabantse identiteit, meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid.

Naast deze economische benadering heeft Midpoint Brabant sinds enkele jaren gekozen voor een meer ruimtelijke, ecologische en sociaal-maatschappelijke aanpak die zich ook vertaald in het leisure programma. Hiermee draagt de vrijetijdssector bij aan de verbetering van welvaart en welzijn in onze regio!

(Be)leefbaar Brabant: Leisure for a Better Society

De leefbaarheid van Brabant staat onder druk. We staan voor grote uitdagingen: de energie-, woningbouw-, digitaliserings-, mobiliteits- en bereikbaarheidsopgaven. Zo groot en veelomvattend dat dit vraagt om een andere benadering waarbij naast een sectorale invalshoek ook een thematische aanpak gewenst is.

Deze koerswijziging is door Midpoint Brabant al ingezet, maar vraagt ook om:

  1. een concrete doorvertaling in de verschillende programma’s waaronder het Smart Leisure programma
  2. een doorvertaling tussen de programma’s in de vorm van cross-overs. Het programma dient zowel als kapstok en als onderlegger waardoor het voor de stakeholders duidelijker wordt hoe zij hun rol en toegevoegde waarde in de verschillende projecten kunnen pakken
  3. een vernieuwde werkmethodiek om hier de komende jaren doelgericht mee aan de slag te gaan

“Kortom, er is behoefte aan een Smart Leisure programma dat naast een klassiek economische benadering verbreedt naar een ruimtelijke, ecologisch, sociaal-maatschappelijke aanpak gericht op het verbeteren van de brede welvaart en het welzijn in de regio Midden-Brabant. Kortom, Leisure for a Better Society”.

Joost Melis, programmamanager Smart Leisure

Samen met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke partners is de afgelopen periode gewerkt aan een strategisch plan dat houvast biedt voor de inzet in de komende jaren. Dit plan is het startpunt van de doorontwikkeling van de leisure sector in Midden-Brabant. Het is zaak om met alle stakeholders het plan te omarmen, aan te scherpen en uit te gaan voeren. Dit vraagt om een nieuwe werkwijze.

Voor een deel gebeurt dit al op lopende projecten, maar voor nieuwe projecten wordt gekozen voor de zogenaamde living lab aanpak in de vorm van ‘ontwerp ateliers Leisure for a Better Society’.

Meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit project? Neem contact met ons op via info@houseofleisure.eu