Herontwikkeling | Fase 2

Klooster ‘Franciscanessen van Charitas’

Herontwikkeling klooster brengt zorg terug

Met het herontwikkelen van het Franciscanessen van Charitas klooster wil House of Leisure het gedachtengoed van de zusterorde weer in glorie herstellen.

Met het herontwikkelen van het Franciscanessen van Charitas klooster in Roosendaal wil House of Leisure het gedachtengoed van de zusterorde weer in glorie herstellen. Jarenlang voorzagen de Franciscanessen arme, oudere, zieke en hulpbehoevenden van zorg en verpleging. Er was sprake van een sterke wisselwerking tussen het klooster aan de Waterstraat en de omliggende buurt.

Het realiseren van co-living, het concept van een hedendaagse leefgemeenschap die gericht is op samenleven, delen en zorg uitdragen naar elkaar, moet deze wisselwerking weer terugbrengen. Beter gezegd: het kloosterleven in de huidige maatschappij, zonder de religieuze obligaties.

De afgelopen maanden zijn Urban Breezz en Urban Jazz, uitvoerende partners van House of Leisure, in gesprek gegaan met verschillende partijen, waaronder Thuiszorg West-Brabant, om het co-livingsconcept verder vorm te geven. Hierbij staan het vaststellen van de doelgroepen en het ontwerpen van het gebouw en tuin centraal.

In de tussentijd zijn de eerste stappen gezet met betrekking tot het beheer van de inmiddels overwoekerde kloostertuin. Deze 3,8 hectare tuin zal in de toekomst (deels) openbaar worden en gaan functioneren als kloosterpark. Om tot het gewenste eindbeeld te komen is tijdig beheer nodig. Daarnaast moet het beheer de buurt betrekken bij wat er staat te gebeuren: Het openstellen van een groen stadspark in het hart van Roosendaal met een leefgemeenschap die zorg op een unieke wijze uitdraagt.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Stuur dan een bericht naar info@houseofleisure.eu.