N261-N269

Verkenningsfase integrale gebiedsopgave N261/N269

Een aantal samenwerkingspartners in de regio Hart van Brabant heeft drie integrale gebiedsopgaven opgepakt. Doel is de sectorale opgaven (vanuit bijvoorbeeld leisure, logistiek, natuur en landschap) slim te verbinden om regionale slag- en daadkracht te laten ontstaan.

De partners brengen tijdens de Verkenningsfase integrale gebiedsopgave N261/N269 de logistieke en leisure-ambities en leisure-ontwikkelingen die op de korte- en middellange termijn gaan plaatsvinden in kaart. Gekoppeld aan de thema’s mobiliteit / bereikbaarheid, natuur- en landschapswaarden en de energie- en duurzaamheidsopgaven voor de toekomst worden de knelpunten in het gebied inzichtelijk gemaakt. De inventarisatie van projecten en ontwikkelingen leidt tot een eerste confrontatie en nog niet tot (bestuurlijke) keuzes of een agenda. Lees meer over deze Verkenningsfase.