Verkenningsfase

Integrale gebiedsopgave N261/N269

Verkenningsfase integrale gebiedsopgave N261/N269

Samenwerking om sectorale opgaven slim te verbinden

Er gebeurt veel in de regio Hart van Brabant rondom de provinciale wegen N261 (Tilburg-Waalwijk en rondweg Tilburg) en de N269 (Tilburg-Hilvarenbeek). Daarom heeft een aantal samenwerkingspartners in de regio Hart van Brabant drie integrale gebiedsopgaven opgepakt. Doel is de sectorale opgaven (vanuit bijvoorbeeld leisure, logistiek, natuur en landschap) slim te verbinden om regionale slag- en daadkracht te laten ontstaan.

Verkenningsfase

Tijdens de Verkenningsfase integrale gebiedsopgave N261/N269 worden de logistieke en leisure ambities en leisure ontwikkelingen die op de korte- en middellange termijn gaan plaatsvinden in kaart gebracht. Gekoppeld aan de thema’s mobiliteit/bereikbaarheid, natuur- en landschapswaarden en de energie- en duurzaamheidsopgaven voor de toekomst worden de knelpunten in het gebied inzichtelijk gemaakt. De inventarisatie van projecten en ontwikkelingen leidt tot een eerste confrontatie en nog niet tot (bestuurlijke) keuzes of een agenda.

Rol House of Leisure

House of Leisure levert voor de gebiedsopgave input vanuit de leisure-sector en leisure ondernemers. De ambities van House of Leisure en de lopende ontwikkelingen in het gebied krijgen een plek in de opgave door die te benoemen. Ook wordt meegedacht over kansen en bedreigingen bijvoorbeeld ten aanzien van mobiliteit, bereikbaarheid, natuur- en landschap.

Samenwerkende partners

Deze verkenningsfase, begeleid door Royal Haskoning DHV, is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hilvarenbeek, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk, de provincie Noord-Brabant en House of Leisure.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met ons via info@houseofleisure.eu.