Smart Mobility

Smart Mobility

Optimalisering van de mobiliteitscapaciteit in het vrijetijdsdomein

Het werkpakket smart mobility 2021 van Regio Hart van Brabant is bekend. Dit pakket bestaat uit zes mobiliteitsprojecten die bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio voor personen, slimme logistiek en toerisme.

Een van de projecten van het werkpakket is de toepassing van smart mobility in het vrijetijdsdomein, waar wij vanuit de regionale leisure opgaves van het Midpoint Smart Leisure programma deel van uitmaken. Daarbij is de cross-over tussen Smart Leisure en Smart Mobility een feit! De regiogemeenten, het bedrijfsleven en SmartwayZ.NL financieren dit werkpakket samen.

Het Smart WayZ programma draagt in Zuid-Nederland bij aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Daarin staan de reizigers en vervoerders centraal. De mobiliteitsoplossingen die worden ontwikkeld, maken het systeem slimmer, flexibeler, duurzamer en veiliger.

Mobiliteitscapaciteit onder druk

Onze mobiliteitscapaciteit raakt op. Tegelijkertijd zijn veel buitengebieden slecht bereikbaar, zeker als het gaat om openbaar vervoer tot en met de laatste kilometer. Dit probleem geldt in heel Nederland, dus ook in Brabant. Bovendien legt het groeiende aantal binnenlandse en internationale bezoeken extra druk op de mobiliteit en bereikbaarheid van Midden-Brabant. Voor bezoekers, en zeker ook voor bewoners.

Optimalisering

Het doel van het project is de bereikbaarheid van bestaande en nieuwe leisure locaties te verbeteren; verbeteren van de mobiliteit in de regio Midden-Brabant. We voeren projecten uit waarbij we met inzichten en de inzet van instrumenten uit de leisure sector werken aan zowel fysieke als digitale oplossingen die bijdragen aan beïnvloeding van mobiliteitsstromen in het vrijetijdsdomein maar ook daarbuiten. Deze oplossingen moeten tevens bijdragen aan een gedragsverandering bij de burgers en ondernemers.

Projecten

We richten ons specifiek op 2 projecten en mogelijke een 3de project. Het betreft (1) de gebiedsontwikkeling Museumkwartier in Tilburg met het Textielmuseum als leisure hotspot en (2) de ontwikkeling van Van Gogh Homeland Experience en mogelijk (3) het gebied rond het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk. Een netwerk van zeven iconische plekken verspreid over het Van Gogh Nationaal Park in Brabant, waarvan twee in onze regio. De Spinder locatie en de Spoorzone worden als mogelijke locaties onderzocht.

  1. Inzicht recreatieve verplaatsingen We brengen de bestaande recreatieve verplaatsingen van en naar bovengenoemde lokaties in kaart
  2. Experiment sturing met dynamische prijsstelling Een dynamisch en gedifferentieerd prijsbeleid op basis van realtime data is een manier om bewoners en bezoekers te motiveren om buiten piekmomenten te reizen en duurzame(re) vervoersmiddelen te gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie over SmartwayZ.NL vind je hier. Als je meer informatie wilt over het Smart Mobility en Smart Leisure programma, neem dan contact met ons op via info@houseofleisure.eu.