Herontwikkeling | Fase 1

Kloostergebouw ‘Franciscanessen van Charitas’

Herontwikkeling kloostergebouw Franciscanessen van Charitas

Onderzoek naar herontwikkeling kloostergebouw Charitas in Roosendaal

Het kloostergebouw van de congregatie Franciscanessen van Charitas in Roosendaal staat leeg. Het is gesitueerd in een parkachtige setting van de besloten kloostertuin. De terugloop van de zustergemeenschap en de verouderde staat van het complex zijn de aanleiding om de herontwikkeling van dit complex te onderzoeken.

Locatie ontwikkelingsprofiel

Het doel van het onderzoek is het maken van een locatie ontwikkelingsprofiel dat aansluit bij de wensen van het Bisdom én het gedachtegoed van de congregatie. Daarnaast moet de ontwikkeling ook haalbaar zijn. Om dit te achterhalen wordt de House of Leisure Kansenkaart ingezet en een krachtenveld analyse toegepast.

Plan van Aanpak

De volgende stappen worden uitgevoerd:

 • In kaart brengen van de identiteit en het imago van de locatie.
 • De ligging van de locatie in Roosendaal en de relatie met de omgeving.
 • De huidige bebouwing onderzoeken i.r.t. hergebruik en herbestemming.
 • De verkeersstructuur en parkeerbehoefte onderzoeken.
 • De maatregelen en ontwerpprincipes onderzoeken welke toepasbaar en wenselijk zijn in relatie tot het duurzaam herontwikkelen van de locatie.
 • Het opzetten van de Leisure Kansenkaart.
 • Landschappelijke analyse.
 • Relatie (on)mogelijkheden met aansluitende woonwijk Kalsdonk.
 • Impact veranderingen naastgelegen ontwikkelingen.
 • Krachtenveld analyse om inzicht te krijgen in de ideale ontwikkelingsaanpak.
 • Voeren van overleg en houden van interviews met belanghebbende partijen.
 • Presenteren van een Bidboek.

Realisatie

De doorlooptijd van dit project bedraagt 8 tot 10 weken, waarbij het eindresultaat wordt aangeboden in een Bidbook.

Samenwerkende partners

Midpoint House of Leisure en de partners Urban Breezz en Urban Jazz zijn de uitvoerende partijen.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met ons via info@houseofleisure.eu.