Van Gogh Homeland Experience

VAN GOGH HOMELAND EXPERIENCE 

Brabantse innovatie en verbeelding in zeven betekenisvolle belevenissen  

“Hoopvol uitkijken naar betere tijden moet niet alleen een gevoel blijven. Het gevoel moet je omzetten in daden.”

Vincent van Gogh

In 2016 namen de grootste Brabantse werkgevers in de vrijetijdssector – zijnde de Efteling en Libema – samen met Midpoint Brabant het initiatief tot de oprichting van de stichting House of Leisure met als doel de versterking en vernieuwing van onderscheidend leisure-aanbod in Brabant om daarmee de aantrekkingskracht van Brabant als (inter)nationale toeristische bestemming te verstevigen, het dag- en meerdaags bezoek te bevorderen en te spreiden in tijd en ruimte. Na een oriëntatie op voornamelijk internationale partners verschoof het vizier naar de geboortegrond van de bekendste Brabantse meester allertijden: Vincent van Gogh. 

De afgelopen maanden heeft House of Leisure de kansen verkend voor een Van Gogh Homeland Experience met Van Gogh als kritische gids, als inspirator en observator.. Naast de Van Gogh erfgoedlocaties en de Van Gogh collectie in het Noordbrabants Museum biedt de Van Gogh Homeland Experience een aanvullende maar vooral nieuwe propositie met de geboortegrond van Van Gogh als inzet. Met een samenhangend netwerk van betekenisvolle leisure hotspots in Brabant om het publiek te verleiden en bovenal te spreiden in het Van Gogh Nationaal Park. Met de Van Gogh Homeland Experience willen we de verbeeldingskracht op gang helpen en het publiek actief en op een verrassende manier meenemen in de toekomstperspectieven op de Brabantse leefomgeving.

Op basis van dit ‘perspectief’ gaan medio 2021 verschillende ‘transitie-ateliers’ aan de slag als onderdeel van het Living Lab Leisure for a Better Society. Het lab biedt ruimte aan talentontwikkeling en educatie programma’s, placemaking, imagineering, (bouw)experimenten, talks, events, publicaties, pop-up expo’s. In deze werkplaats onderzoeken de ateliers de veranderopgaven om ‘de weg te bereiden’ voor de start in 2023 van de realisatie van de uiteindelijke iconische hotspots.

Expertise

Onderzoek & strategie
Concept­ontwikkeling
Fondswerving & financiering
Businessplan
Marketing & sales
Management & exploitatie

Van Gogh Homeland Experience is ontwikkeld op initiatief van en in samenwerking met: