Van Gogh Homeland Experience

Van Gogh Homeland Experience

Het concept van De Experience betreft iconische landmarks die een bijzondere beleving voor jong en oud bieden, op meerdere locaties in Brabant.

De ambitie om naast de Efteling en de Beekse Bergen een derde grote publiekstrekker in Brabant te realiseren, bestaat al enkele jaren en krijgt nu invulling. Initiatiefnemers Midpoint Brabant, Libéma, De Efteling, Breda University of Applied Sciences (BUAS) en House of Leisure staan aan de wieg van de nieuwe Stichting Van Gogh Homeland Experience. De nieuwe stichting werkt aan concrete plannen voor deze nieuwe recreatieve bestemming in Brabant, met de potentie om jaarlijks circa 400.000 gasten uit binnen- en buitenland te ontvangen.

Wat is het Van Gogh Homeland Experience?

Het concept van De Experience betreft iconische landmarks die een bijzondere beleving voor jong en oud bieden, op meerdere locaties in Brabant. Daarbij speelt in de ontwikkeling een belangrijke rol dat kunstenaar Vincent van Gogh hier geboren is en zijn inspiratie vond; zijn liefde voor natuur en landschap heeft hij vastgelegd in vele tekeningen en schilderijen. De landmarks zullen onderling verbonden zijn en de identiteit van de regio versterken.

Wat is het doel van het Van Gogh Homeland Experience?

Met de realisatie van de Van Gogh Homeland Experience zorgen we ervoor dat Brabant een volwaardige plek inneemt in de (inter)nationale Van Gogh destinaties en een bijdrage levert aan de thema’s van de Provincie. De 400.000 (inter)nationale bezoekers per jaar brengen economisch gewin en versterken het vestigingsklimaat. Daarnaast versterkt Van Gogh Homeland Experience de doelstelling van Stichting Van Gogh Nationaal Park, Stichting Van Gogh Sites Foundation (Erfgoed) en Het Noord-Brabants Museum waar belangrijke schilderijen van Van Gogh te bewonderen zijn. De Van Gogh Homeland Experience zal het aanbod voor bezoekers van de regio nog completer maken.

Samenwerkende partners

House of Leisure is opdrachtnemer voor de concept-ontwikkeling. Het projectteam bestaat uit experts verbonden aan het partnernetwerk van House of Leisure. Er wordt samengewerkt en er vindt afstemming plaats om belangen en processen met de verschillende stakeholders te borgen en te versterken. Zoals met stichting Van Gogh National Park, stichting Van Gogh Sites Foundation, Het Noord Brabants Museum, Visit Brabant, Provincie Noord-Brabant en afstemming op regionaal- en gemeentelijk niveau.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met ons via info@houseofleisure.eu.